Права та обов’язки пацієнтів

Права та обов’язки пацієнтів Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер

(Розроблено на основі Закону України від 19.11.92 № 2801 – XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я” ).

У період перебування на стаціонарному обстеження і лікуванні пацієнт має право:

 1. На медичні профілактичні заходи.
 2. На доступність у галузі охорони здоров’я.
 3. На свободу вибору в галузі охорони здоров’я, що включає вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря, вибір закладу охорони здоров’я, заміну лікаря, на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах здоров’я України.
 4. На одержання кваліфікаційної медичної допомоги відповідно до існуючих лікувально-діагностичних можливостей лікарні.
 5. На забезпечення харчуванням і медикаментами (перев′язувальним і шовним матеріалом, засобами для наркозу й іншим) – у межах реального фінансування лікарні (відділення).
 6. На достовірну медичну інформацію про стан свого здоров′я, заданому обстеженні і лікуванні, що існують і можливих чинників ризику і їхнього ступеня при виконанні операцій, складних діагностичних досліджень, маніпуляцій, переливання крові. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.
 7. На згоду на медичне втручання та на відмову від медичного втручання.
 8. Відмовитися від запропонованого лікування, операцій, діагностичних досліджень, переливання крові і підтвердити свою відмову письмово, після роз′яснення лікаря, про можливі наслідки. У невідкладних випадках, коли є реальна погроза життя хворого, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібне, і вирішується консиліумом лікарів.
 9. На медичну таємницю.
 10. На якісну медичну допомогу.
 11. На безпечну медичну допомогу.
 12. На попередження за можливістю страждань і болю.
 13. На індивідуальний підхід до лікування.
 14. На оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.
 15. На відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
 16. На життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги.
 17. На захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.
 18. Вимагати від медичних робітників зберігання у таємниці від сторонніх інформації про діагноз свого захворювання, проведеному лікуванні, термінах хвороби, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 19. Приймати у відділенні, у встановлене правилами внутрішнього розпорядку час, відвідувачів ( родичів, близьких).

Пацієнт зобов’язаний:

 1. Піклуватися про своє здоров′я, не шкодити здоров′ю інших громадян .
 2. Проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.
 3. Надавати невідкладну медичну допомогу іншим громадянам, що знаходяться в загрозливому для життя і здоров′ю стані, до прибуття медперсоналу.
 4. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я, встановленого режиму дня у відділенні, правила особистої і колективної гігієни.
 5. Підтримувати чистоту і порядок у палаті, інших помешканнях відділення, якщо дозволяє стан здоров′я самостійно прибирати своє ліжко і тумбочку.
 6. Надавати лікуючому лікарю повну інформацію про попередні захворювання, госпіталізації і інші питання, що стосуються стану здоров′я.
 7. Неухильно дотримуватися правил перебування в лікарні, плану лікування, виконувати медичні приписи і рекомендації лікаря ( за винятком хворих із порушенням свідомості і розумової діяльності).
 8. Всі ліки приймати у присутності медичної сестри.
 9. Під час обходу лікарів, виконання лікувальних процедур і в години відпочинку знаходитися у відділенні ( палаті).
 10. У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.
 11. Приймати від родичів продукти харчування, дозволенні лікарем в розумній кількості.
 12. Бережно користуватися майном відділення (твердим і м′яким інвентарем, устаткуванням).
 13. Гроші й інші цінності здати під розписку на збереження сестрі – господарці відділення.

Правила поведінки пацієнтів КНП СОР СОКОД

 1. Пацієнти зобов’язані дотримуватися розпорядку роботи відділення й закладу в цілому.
 2. Пацієнти зобов’язані надавати лікарям повну інформацію про стан свого здоров’я, перенесених раніше захворюваннях, оперативних втручаннях, алергійних реакціях.
 3. Пацієнти зобов’язані вчасно і правильно виконувати всі призначення лікаря чи консиліуму лікарів, їхньої рекомендації.
 4. Для здачі аналізів, проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій, процедур пацієнт повинний з’явитися в призначений йому час.
 5. Знаходячись у стаціонарі, хворий зобов’язаний приймати лікування строго відповідно до призначень лікаря, не займаючись самолікуванням.
 6. Хворий у стаціонарі повинний приймати медикаменти в присутності медичної сестри.
 7. Про ознаки погіршення стану здоров’я пацієнт повинний негайно повідомляти лікуючому лікарю чи завідувачеві відділенням у денний час, а у вечірній, нічний час, у вихідні чи святкові дні – черговому медперсоналу.
 8. Пацієнти зобов’язані дотримуватися правил особистої гігієни.
 9. Приймати їжу хворим стаціонару дозволяється тільки в їдальні.
 10. Дозволяється збереження продуктів харчування тільки в холодильниках, у поліетиленових пакетах із вказівкою свого прізвища, номера палати і дати передачі.
 11. Пацієнти зобов’язані підтримувати чистоту і порядок у палатах і ін. приміщеннях закладу, дотримуватися вимог санітарно-гігієнічного режиму у відділенні.
 12. Забороняється шуміти, курити, розпивати спиртні напої, грати в азартні ігри в лікувальному закладі.
 13. Пацієнтам і відвідувачам дозволяється входити у відділення стаціонару тільки в змінному одязі і взутті.
 14. Забороняється самовільний вихід хворого з відділення стаціонару.
 15. Прогулянки на свіжому повітрі можливі тільки з дозволу лікуючого лікаря в теплий час року.
 16. Відвідування хворих здійснюється тільки у встановлений час.
 17. Відвідування хворих у відділеннях можливо тільки з дозволу завідувача відділенням.
 18. Забороняється зберігати в палаті гроші, коштовні речі і документи. За пропажу цінностей і грошей адміністрація КЗ СОР СОКОД відповідальності не несе.
 19. Пацієнти зобов’язані дбайливо відноситися до майна закладу, не допускати його зіпсування. У випадку зіпсування пацієнтом чи його відвідувачами майна закладу винні зобов’язані відшкодувати нанесений матеріальний збиток відповідно до чинного законодавства.
 20. Хворі не повинні допускати конфліктних ситуацій з іншими пацієнтами, бути взаємно ввічливими.
 21. Хворі повинні з повагою відноситись до персоналу закладу, не допускати грубого відношення.
 22. Пацієнт може ознайомитися з записами у своїй медичній карті стаціонарного хворого з дозволу завідувача відділенням, чи лікаря.
 23. Хворі зобов’язані дотримуватися правил протипожежної та електробезпеки.
 24. Зі своїми пропозиціями, зауваженнями і скаргами пацієнт може звернутися до лікуючого лікаря, завідувача відділенням, адміністрації закладу (в усній чи письмовій формі).
 25. У випадку порушення пацієнтом лікарняного режиму чи недотримання дійсних правил лікуючий лікар вправі зробити запис про порушення режиму в листі непрацездатності і виписати хворого зі стаціонару (з урахуванням ваги стану), погодивши питання виписки з завідувачем відділенням.
 26. У виняткових випадках, за рішенням адміністрації, пацієнту може бути відмовлено в подальшій лікувально-діагностичній і лікувальній допомозі при:
 • грубому порушенні призначеного режиму;
 • недотриманні рекомендацій лікуючого лікаря чи лікарського консиліуму;
 • невиконанні обов’язків пацієнта;
 • недотриманні встановлених в закладі правил поведінки для пацієнтів;
 • порушення морально-етичних норм поведінки з медперсоналом закладу, ін. пацієнтами, відвідувачами.

Права і обов’язки пацієнта викладено у відповідності до положень ст.ст. 3, 28, 29, 32, 34, 40, 49, 64, 68 Конституції України; ст.ст. 281, 283, 284, 285, 286, 289, 297, 302, 1166, 1167, 1168, 1195-1203,1206 Цивільного кодексу України; ст.ст. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 391, 40, 42, 43, 44, 45, 52, 78, 80 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».