ПРО НАС

Сумський обласний клінічний онкологічний центр є центром медико-консультативної та високо-спеціалізованої допомоги онкологічним хворим, в стаціонарних відділеннях якого надається спеціальне лікування за допомогою хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного методів.

про нас Онкологічна служба Сумщини почала свою діяльність з жовтня 1946 року, коли був відкритий онкопункт, в якому проводився амбулаторний прийом онкологічних хворих, а вже у 1947 році організований онкологічний диспансер на 30 ліжок. Протягом наступних 30 років онкологічний диспансер поступово нарощував матеріально-технічну базу і в грудні 1977 року закінчено будівництво та відкритий новий головний корпус з поліклінічним відділенням, організовано онкоторакальне відділення, радіоізотопна та цитологічна лабораторії, кабінет ендоскопії. Розвиток онкології на Сумщині нерозривно пов’язане з іменами чудових лікарів, організаторів, чий внесок у становлення диспансеру неможливо переоцінити.