.

Реєстратура: 700-351, 700-352

SOKOD

Коронавірус - профілактика

koronavirus

Мамографія рятує жінок!

koronavirus

Запрошуємо на роботу
Престижного напрямку за фахом медичної сестри
med sestra 1

 

 

2

Корисні посилання

booked.net

Про нас

Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер являється центром медико-консультативної та високо-спеціалізованої допомоги онкологічним хворим, в стаціонарних відділеннях якого надається спеціальне лікування за допомогою хірургічного, променевого та хіміотерапевтичного методів.

Онкологічна служба Сумщини почала свою діяльність з жовтня 1946 року, коли був відкритий онкопункт, в якому проводився амбулаторний прийом онкологічних хворих, а вже у 1947 році організований онкологічний диспансер на 30 ліжок. Протягом наступних 30 років онкологічний диспансер поступово нарощував матеріально-технічну базу і в грудні 1977 року закінчено будівництво та відкритий новий головний корпус з поліклінічним відділенням, організовано онкоторакальне відділення, радіоізотопна та цитологічна лабораторії, кабінет ендоскопії.

На сьогоднішній день Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер в своїй структурі має сім клінічних відділень на 330 ліжок,                   180 з яких хірургічного профілю. Щороку близько 7 тис. хворих у закладі отримують висококваліфіковану медичну допомогу, виконується біля                   3 тис. складних оперативних втручань, більше 2 тис. хворих отримують хіміотерапію, 2,2 тис. – променеве лікування. Консультативна робота ведеться в поліклініці закладу, що приймає близько 45 тис. пацієнтів на рік. В серпні             2013 року на базі диспансерного відділення організовано денний стаціонар на                    5 ліжок для хворих, які отримують хіміотерапевтичне лікування та не потребують постійного лікарського нагляду.

Обстеження, лікування та догляд за хворими забезпечується висококваліфікованим персоналом. У штаті лікарні понад 400 співробітників:          66 лікарів, 157 медичних сестер, 108 молодших медичних сестер. Більше половини лікарів атестовані на вищу та першу кваліфікаційні категорії, працюють 4 кандидата медичних наук.

З 2020 року заклад очолює кандидат медичних наук Володимир Шевченко. За його плечима понад 12 років лікарського стажу, більше 10 з яких він працює лікарем-онкохірургом у Сумському онкологічному диспансері.

Для покращення надання спеціалізованої онкологічної допомоги в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері у                         2011-2012 роках проведено капітальний ремонт діючого операційного блоку з встановленням сучасного обладнання, придбано нове обладнання. 

У лікарні постійна увага приділяється впровадженню нових методів лікування онкологічних хворих і вдосконаленню вже існуючих; широкому введенню органозберігаючих та малоінвазивних операцій; профілактиці, ранній діагностиці і лікуванню ускладнень після променевої та хіміотерапії; вивченню ефективності модифікуючих факторів у процесі лікування (імунотерапія, кріодеструкція, лазерна хірургія тощо).

В останні роки онкологічний диспансер спрямовує свою діяльність на підвищення якості та доступності медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, впровадження державних гарантій медичної онкологічної допомоги, поліпшення якості життя онкологічних хворих.

 

- 1946 році - організований онко пункт на базі 2-ї міської поліклініки. В обласній лікарні виділено 10 ліжок для онкохворих.

- 1947 рік - онкопунктів реорганізовано в онкодиспансер на 30 ліжок.

- 1949 рік - онкодиспансер розширено до 50 ліжок, під стаціонар виділено окрему удівлю. - 1951 рік - організовані клініко-діагностична та пато-гістологічна лабораторії, введені в експлуатацію рентген -діагностичний і рентген -терапевтичне апарати. - 1953 рік - в Сумському онкодиспансері відкрився харчоблок. - 1956 рік - отримано перший апарат для телегамматерапії. - 1958 рік - диспансер розширено до 75 стаціонарних ліжок і 30 ліжок пансіонату. - 1960 рік - збудовано нову поліклініка, стаціонар розширено до 100 ліжок. - 1963 рік - побудований типовий радіологічний корпус на 20 місць.

- 1965 рік - організовано гінекологічне відділення.

- 1968 рік - встановлено новий гамматерапевтіческій апарат ПРОМІНЬ -1.

- 1975 рік - відкрито хіміотерапевтичне відділення на 40 ліжок.

- 1978 року - зданий в експлуатацію хірургічний корпус на 100 ліжок з поліклінікою на 150 відвідувань, організовано торакальне відділення, радіологічний стаціонар розширено до 60 місць. Приступила до роботи радиоизотопная лабораторія, ендоскопічний кабінет.

- До 1985 року - відкрито 2-е радіологічне відділення.

- 1997 рік - в онкодиспансері відкритий курс онкології кафедри хірургії Сумського державного університету. 

Розвиток онкології на Сумщині нерозривно пов'язане з іменами чудових лікарів, організаторів, чий внесок у становлення диспансеру неможливо переоцінити.

 

Слідкуйте за нами @onko.sumy.sokod

Телефоний довідник