Волкогон Андрій Дмитрович

Volkohon

Прізвище, ім’я, по-батькові: Волкогон Андрій Дмитрович

Рік народження: 1978 р.

Освіта: Сумський державний університет, медичний факультет (закінчив 02.07.2001 р.)

Науковий ступінь: Кандидат медичних наук з 2010 р.

Категорія: Вища категорія, урологія

Стаж роботи: з 2001 року

Спеціалізація:
Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціалізація з урології (2001-2003 р.)
Харківська медична академія післядипломної освіти, спеціалізація з ультразвукова діагностика (2003 р.)

Післядипломна освіта (стажування) за кордоном:
– Курси по онкоурології та лапароскопії в Klinikum Leverkusen (Леверкузен, Німеччина) (02.03.2015 – 13.03.2015)
– Курси по лапароскопічній урології и ендоурології в Department of Urology, SLK Kliniken Heilbronn (Хальброн, Німеччина) (01.04.2013 – 21.04.2013)
– Курси по урології, онкоурології, реконструктивній та ендоскопічній урології в Klinik und Poliklinik fur Urologie Universitatsklinikum Carl Gustav Carus (Дрезден, Німеччина) (04.10.2012 – 26.12.2012)
– Курси по ендоурології та лапароскопії в Klinikum Leverkusen (Леверкузен, Німеччина) (23.04. 2012 – 24.05.2012)
– Курси по ендоскопічній урології в Klinik und Poliklinik fur Urologie (Кёльн, Німеччина) (12.10.2009 – 23.10.2009)
– Курси по ендоскопічній урології в Klinik und Poliklinik fur Urologie (Кёльн, Німеччина) (27.10.2008 – 14.11.2008)

Післядипломна освіта (стажування) в Україні:
– Курси тематичного удосконалення «Ендоскопічні методи діагностики та лікування в урології», кафедра урології Харківської медичної академії післядипломної освіти (22.06.2022-08.07.2022)
– Курси по онкоурології «Сучасні питання онкоурології, тематичне досконалення»Харківська медична академія післядипломної освіти, (18.03.2019 – 16.04.2019)
– Курси інформації та стажування «Оперативна техніка лапароскопічних втручань» в хірургічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні (17.08.2009 – 28.08.2009)
– Курси спеціалізації та стажування «Ультразвукова діагностика в ангіології з використанням доплеровських методик» ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України», Харків (08.12.2008 – 19.12.2008)
– Передатестаційний цикл з ультразвукової діагностики, кафедра ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (21.11.2008 – 19.12.2008)
– Передатестаційний цикл з урології, кафедра урології Харківської медичної академії післядипломної освіти (15.09.2008 – 14.10.2008)
– Курси інформації та стажування з трансуретральної резекції при захворюваннях сечового міхура, простати и уретри, Інститут урології м. Київ (14.04.2008 – 25.04.2008)
– Курси тематичного удосконалення з теми «Ендоскопічні методи лікування в урології», кафедра урології, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (01.11.2006 – 29.12.2006)
– Курси інформації та стажування на робочому місці з онкоурології в Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері (30.01.2006 – 24.02.2006)
– Курси інформації та стажування з урології на кафедрі урології, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (01.03.2005 – 01.07.2005)
– Курси інформації та стажування в урологічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні (15.11.2004 – 10.12.2004)
– Харківська медична академія післядипломної освіти, інтернатура з урології (2001-2003)

Наукова діяльність:

Патенти

1. Патент на корисну модель №112226 «Спосіб пункційної біопсії передміхурової залози». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2016 року.
2. Патент на корисну модель №145128 «Спосіб прогнозування розвитку нирково-клітинного раку». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2020 року.

Статті за останні роки

1. Association analysis between HOTAIR rs1899663 single nucleotide polymorphism and clear cell renal cell carcinoma development in ukrainian population / А.D. Volkohon, A.V. Kolnoguz, Ya.D. Chumachenko, V.Yu. Harbuzova, N.L. Tsyndrenko // Wiadomości Lekarskie. 2020, Vol. 73 (1). – P. 12-16.
DOI: 10.36740/WLek202001102
2. Дослідження асоціації поліморфного локусу rs4977574 гена довгої некодуючої РНК ANRIL із розвитком раку сечового міхура / А. Д. Волкогон, О.А. Обухова, В. Ю. Гарбузова, О. В. Атаман // Фізіологічний журнал. 2020, Т. 66, № 2. – С. 13-20.
DOI: https://doi.org/10.15407/fz66.2-3.013
3. Analysis of ANRIL gene polymorphism rs4977574 association with kidney cancer development in ukrainian population / Volkogon A.D., Harbuzova V.Yu., Ataman A.V. // Медичні перспективи. 2020. Т. 25, № 2. – C. 60-65.
DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206360
4. Аналіз зв’язку поліморфізму rs1899663 гена довгої некодуючої РНК HOTAIR із виживаністю пацієнтів із раком нирки / А.Д. Волкогон, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман, Гарбузова Є.А., А.В. Колногуз // Український журнал нефрології та діалізу. 2020. Т. 2 (66). – С. 17-23.
DOI: 10.31450/ukrjnd.2(66).2020.03
5. Зв’язок генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК MALAT1 із метастазуванням раку сечового міхура / А.Д. Волкогон, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020 – Том 5, № 1 (23). – С. 308-312.
DOI: 10.26693/jmbs05.01.308
6. The impact of body mass index on association between ANRIL gene polymorphism and renal cell carcinoma development / Volkogon A.D., Harbuzova V.Yu., Ataman A.V. // Art of Medicine. 2020. № 2 (14). – P. 32-37.
DOI: https://doi.org/10.21802/artm.2020.2.14.32.
7. Long non-coding RNA MALAT1 Gene Polymorphism is Associated with Disease-free Survival in Bladder Cancer Patients / Volkogon A.D., Kolnoguz A.V., Harbuzova V.Yu., Ataman A.V. // Galician Medical Journal. 2020. Vol. 27, № 2. – E202025.
DOI: 10.21802/gmj.2020.2.5
8. Поліморфний сайт rs3200401 гену MALAT1 не асоційований із віком виникнення раку нирки / А.Д. Волкогон, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2020. – Том 20, № 2 (70). – С. 119-123.
DOI:10.31718/2077-1096.20.2.119
9. Аналіз зв’язку генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК ANRIL із виживаністю пацієнтів із онкоурологічною патологією / А.Д. Волкогон, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман // Буковинський медичний вісник. 2020. – Т. 24, № 2 (94). – С. 15-22.
DOI: 10.24061/2413-0737.XXIV.2.94.2020.37
10. Аналіз впливу поліморфних варіантів генів довгих некодуючих рнк (ANRIL, MALAT1, HOTAIR) на деякі клініко-патологічні показники у хворих на рак сечового міхура / А.Д. Волкогон, В.Ю. Гарбузова, І.В. Данілішин, Д.П. Нечипоренко, О.В. Атаман // Буковинський медичний вісник. 2021. – Т. 25, № 2 (98). – С. 13-21.DOI: 10.24061/2413-0737.XXV.2.98.2021.3
11. Romaniuk A, Lyndin M, Sikora V, Piddubnyi A, Budko H, Volkogon A. Multifocal primary tumour with lesions in prostate gland and urinary bladder: clinical case. Bangladesh Journal of Medical Science. 2017. Vol. 16(1). – P. 161-165. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v16i1.31153
12. Аналіз зв’язку rs1899663-поліморфізму гена HOTAIR з розвитком раку сечового міхура в українській популяції. А.Д. Волкогон Я.Д. Чумаченко, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман. Запорізький медичний журнал. – 2019. – Т. 21, № 6 (117). Асоціація поліморфізму rs3200401 гену довгої некодуючої РНК MALAT1 із розвитком раку сечового міхура. А.Д. Волкогон, Я.Д. Чумаченко, А.А. Рощупкін, В.Ю. Гарбузова, О.В. Атаман. Буковинський медичний вісник. 2019. Т.23, №3 (91). С-23-27)
13. Статеві відмінності у зв’язку rs1899663-поліморфізму гена довгої некодуючої РНК HOTAIR із розвитком раку нирки. Волкогон А.Д., Обухова О.А., Гарбузова В.Ю., Атаман О.В. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Випуск 1, Том 2 (149). С. 221-224.
14. Дослідження ролі поліморфізму rs3200401 гена довгої некодуючої рнк MALAT1 у розвитку раку передміхурової залози. Волкогон А.Д., Рощупкін А.А., Чумаченко Я.Д., Гарбузова В.Ю., Атаман О.В. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Випуск 2, Том 1 (150). – С. 109-112.
15. Association of MALAT1 rs3200401 gene polymorphism with kidney cancer in Ukrainian population. A. Volkogon, A. Roshchupkin, Ya. Chumachenko, V. Harbuzova, A. Ataman. Eastern Ukrainian Medical Journal. 2019. V. 7, № 2. – P. 121-125.
16. Analysis of Association Between rs3200401 Long Non-Coding RNA MALAT1 Gene Polymorphism and Prostate Adenocarcinoma Development in Ukrainian Population. Volkogon A., Chumachenko Ya. Harbuzova V., Ataman A. Journal of Urology & Nephrology Studies. – 2019. V. 1 (5). – P. 99-102. DOI: 10.32474/JUNS.2019.01.000122
17. Дослідження ролі генетичного поліморфізму довгої некодуючої рнк HOTAIR у виникненні аденокарциноми простати. А.Д. Волкогон. Урологія. – 2019. – Том 23 (3). – С. 217-223. DOI: 10.26641/2307-5279.23.3.2019.178769

Тези наукових доповідей

1. Дослідження зв’язку rs1899663-поліморфізму гена HOTAIR із розвитком раку нирки в осіб різної статі. Рощупкін А.А., Волкогон А.Д. І Науково практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації». 15 травня 2019 р., м. Харків. С. 153.Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів KHIASM’19. 30-31 травня 2019 р., м. Харків. С. 51-52.
2. Роль поліморфного сайту rs3200401 гену MALAT1 у виникненні раку нирки. Рощупкін А., Волкогон А. XXIІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 15-17 квітня 2019 р., м. Тернопіль. С 301.
3. Асоціація rs3200401-поліморфізму гена MALAT1 із розвитком аденокарциноми простати. Я.Д. Чумаченко, А.Д. Волкогон. XVI науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2019». 18-19 квітня 2019 р., м. Вінниця. С 98.
4. Зв’язок поліморфізму rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 із розвитком онкоурологічної патології. Волкогон А.Д. VIII Міжнародний конгрес «СОУУ – 2019» «Досягнення і перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 11-13 квітня 2019 р., м. Київ. С. 84-85.
5. No association between HOTAIR rs1899663 single nucleotide polymorphism and bladder cancer metastasis in Ukrainian population. Volkogon A., Chumachenko Ya. XIII Всеукраїнська конференція молодих учених ІМБГ НАН України, 22-25 травня 2019 р, м. Київ. С – 41.
6. Association analysis between MALAT1 rs3200401 single nucleotide polymorphism and bladder cancer development in Ukrainian population. Chumachenko Ya.D., Volkogon A.D. Мaltepe university international student congress «MUISC 2019» «Current and Emerging Diseases», 16-17 May 2019, ‎Istanbul, Turkey. P – 121-122.
7. Розподіл rs3200401-поліморфних варіантів гена MALAT1 у пацієнтів з раком нирки. Волкогон А.Д., Атаман О.В., Дубовик Є.І., Чумаченко Я.Д., Рощупкін А.А., Гарбузова В.Ю. Матеріали VII пленуму Українського наукового товариства патофізіологів та науково-практичної конференції «Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики». 11-12 жовтня 2018 р., м. Полтава. С. 15.
8. Розширення можливостей генетичного прогнозування раку нирки. Волкогон А.Д., Гарбузова В.Ю. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених з фізіології з міжнародною участю, 16 травня 2017 р., м. Харків. С. 42-43.
9. Генетичне прогнозування у пацієнтів на рак сечового міхура. Волкогон А.Д. ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук», 30 жовтня 2017 р., м. Миколаїв. С. 26-27.