Онкохірургічне відділення №2

Онкохірургічне відділення №2 розташоване на четвертому поверсі головного корпусу, розраховане на 50 ліжок. Організоване відділення в 1978 році з введенням в дію п’ятиповерхового хірургічного корпуса. До 2018 р. відділення очолював Солодченко Микола Іванович – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії. З 2018 року відділення очолує Борсук Дмитро Дмитрович- онкохірург вищої кваліфікаційної категорії. У відділенні надається допомога хворим з:

 • доброякісними та злоякісними новоутвореннями молочних залоз.
 • доброякісними та злоякісними новоутвореннями м’якихтканин.
 • злоякісними та доброякісними новоутвореннями шкіри.
 • злоякісними новоутвореннями лімфатичної тканини.
 • злоякісними новоутвореннями черевної порожнини.

В випадках підозри на онкологічне захворювання,при неможливості провести обстеження амбулаторно, обстеження хворих проводиться в стаціонарі відділення. При обстеженні хворих використовується апаратно-інструментальна та діагностична база диспансерного відділення та відділення променевої діагностики. В окремих випадках, певні види обстеження, проводяться в лікувально-профілактичних закладах та діагностичних центрах України.

Онкохірургічне відділення №2

Обстеження та лікування онкологічних хворих здійснюється згідно локальних протоколів медичної допомоги онкологічним хворим, розроблених на підставі стандартів надання онкологічної допомоги ( наказ МОЗ України № 554 від 17. 09. 2007 р., з доповненнями та змінами :№ 645 від 30. 07. 2010 р.,№ 247 від 29. 04. 2011 р.,№ 235 від 02.04.2014 р., № 234 від 02.04.2014 р., № 396 від30. 06. 2015 р.). Усім онкологічним хворим лікування призначається мультидисциплінарним онкологічним консиліумом ( МОК ) у складі онкохірурга, променевого терапевта, хіміотерапевта. При необхідності до складу консиліума залучаються інші спеціалісти ( онкогінеколог, анестезіолог, терапевт, ендокринолог та інші ). В відділенні освоєні методики черезшкірної трепанбіопсії пухлин молочної залози, м’яких тканин, печінки та заочеревинного простору, органозберігаючі та онкопластичні операції молочної залози, лапороскопічні операції органів черевної порожнини.

При онкологічній патології шлунка стандартними операціями в відділенні є – дистальна субтотальна резекція шлунка, гастректомія, накладення гастро-ентероанастомоза. Хірургічні втручань виконуються абдомінальним або лапороскопічним доступом із виконанням D2 – лімфодисекції, при необхідності виконуються комбіновані та симультанні операції. При пухлинах ободової кишки, прямої кишки виконуються типові операції – правобічна та лівобічна геміколонектомія, резекція поперечно-ободової кишки, резекція сигмовидної кишки, передня резекція прямої кишки, черевно-анальна резекція прямої кишки, черевно-промежинна екстирпація прямої кишки, реконструктивні операції з відновлення пасажу по ободовій та прямій кишці, симптоматичні операції. Застосування циркулярних степлерів, в хірургічному лікуванні пухлин прямої кишки, значно збільшило відсоток сфінктерзберігаючих операцій. При метастатичному та місцеворозповсюдженомуколоректальному раку застосовується методика внутрішньоартеріальної хіміотерапії .

При лікуванні злоякісних та доброякісних пухлин молочної залози в залежності від стадії захворювання та прогностичних факторів виконуються хірургічні втручання – радикальна мастектомія ( Пейті, Холстеда, Мадена ), підшкірна радикальна мастектомія, радикальна резекція молочної залози з визначенням чистоти меж резекції, квадрантектомія з регіонарною лімфодисекцією та визначенням чистоти меж резекції, проста мастектомія, лампектомія, проводиться визначення сторожового лімфатичного вузла. По рішенню МОК хірургічне лікування онкологічних хворих поєднується з променевим та хіміотерапевтичним методом, як в доопераційному, так і в післяопераційному періодах. За рік у відділенні лікується близько 1300 хворих, виконується понад 900 операцій різної складності. Працюють онкохірурги другої, першої та вищої категорій. При необхідності, в складних діагностичних та лікувальних випадках, хворі скеровуються на консультацію та лікування до Національного інституту раку в м. Києві.

ОБСЯГ ОБСТЕЖЕННЯ

При направленніхворих на плановелікування в онкохірургічневідділення № 2 Планова госпіталізація хворих з злоякісними та доброякісними новоутвореннями та підозрою на злоякісні новоутворення проводиться після обстеження на догоспітальному етапі згідно локальних протоколів надання медичної допомоги, відповідно до локалізації пухлинного процесу. У випадках неможливості провести певні обстеження амбулаторно, після узгодження з завідувачем відділення, можлива госпіталізація хворого у відділення для дообстеження та подальшого лікування . Планова госпіталізація хворих з доброякісними новоутвореннями проводиться післяобстеження на догоспітальномуетапі.

Перелік необхідного обстеження для хворих з доброякісними новоутвореннями:

 • Клінічний та біохімічний аналізи крові;
 • Аналіз крові на цукор;
 • ПТІ, час згортання крові;
 • РМП ІС;
 • Обстеження на вірусні гепатити;
 • Клінічний аналіз сечі;
 • Аналіз кала на яйця гельмінтів;
 • Флюорографія ( за останній рік ) або КТ за показами;
 • Огляд гінеколога( для жінок );
 • Огляд уролога ( для чоловіків старше 40 років ) -УЗД або КТ органів черевної порожнини
 • Ковід тест(ПЦР, ІФА, експресс-тест). Відповідальність за якість обстеження хворого при плановій госпіталізації до онкохірургічного відділення № 2 несе лікар, який видав направлення на госпіталізацію. Лікар ,що направляє хворого на планове лікування, проводить оцінку результатів обстеження, виявляє можливі протипоказання до хірургічного лікування. Перелік показань та порядок скеруванняпацієнтів до ДУ “Національний інститут раку” До Національного інституту раку направляються хворі на злоякісні новоутворення для надання консультативної та високоспеціалізованої лікувально – діагностичної допомоги із застосуванням сучасних технологій. Показаннями для направлення в НІР є:
 • бажання пацієнта;
 • тяжкі випадки диференційної діагностики та лікування злоякісних пухлин;
 • наявність у пацієнта значимої супутньої патології ( в стадії субкомпенсації );
 • неможливість провести діагностику та лікування згідно стандартів. Направлення має бути оформлене письмово за підписом лікуючого лікаря та завідувача відділення.У направленні повинна міститись наступна інформація:
 • попередній діагноз згідно МКХ 10;
 • дані обстеження, згідно наказу МОЗ України № 554 від 17. 09. 07;
 • детальні дані про лікування, якщо останнє мало місце;
 • гістологічні та цитологічні препарати( при наявності );
 • диски з КТ та/або МРТ зображеннями( за наявності ), рентгенівські знімки, тощо;
 • консультативні висновки та результати обстеження суміжних спеціалістів при наявності у пацієнта значимої супутньої патології. Окрім направлення необхідно мати паспорт ( підтвердження громадянства та місця реєстрації ). Протипоказаннями для направлення пацієнтівв НІР є:
 • тяжкий загальний стан ;
 • гострістани, які вимагають невідкладної допомоги;
 • інфекційне захворювання: гостріабохронічні вактивній формі; паразитарні захворювання: педикульоз, сверблячка та інші;
 • супутні захворювання в стані функціональної декомпенсації;
 • психічні захворювання( ендогенні депресії, шизофренія );
 • психічналабільність, негативізм по відношенню до обстеження та лікування;
 • алкогольна або наркотична залежність.Лікар, щонадає пацієнту направлення до Національного інституту раку, несе персональну відповідальність за адекватну оцінку клінічногойого стану, можливістьтранспортування і подальшого амбулаторного обстеження у консультативній поліклініці Національного інституту раку.

  ЛІКАРІ

  Борсук Дмитро Дмитрович – заввідділення, онкохірург вищої категорії.

  Шевченко Володимир Володимирович – директор Сумського онкодиспансеру, онкохірург першої категорії.

  Ващенко Олександр Іванович – онкохірург вищої категорії, заступник директора по медичній частині.

  Новицький Ігор Михайлович-онкохірург вищої категорії, завідувач диспансерним відділенням.

  Коломійчук Олександр Петрович-онкохірург вищої категорії, завідувач канцер реєстру.

  Солодченко Микола Іванович-онкохірург вищої категорії, заслужений лікар України.

  Болотний Анатолій Миколайович-онкохірург вищої категорії.

  Готвянський Володимир Вікторович-онкохірург першої категорії.

  Ващенко Іван Олександрович-онкохірург.