Відділення променевої терапії №1

Іконописцев

Іконописцев Олександр Євгенович

Завідуючий відділенням, лікар-променевий терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

   Радіологічна допомога  онкологічним хворим області надається з 1953 року, коли вперше був отриманий комплект радіоактивного кобальту для проведення  контактної променевої терапії.

   З  того  часу  у колективі  відбувалася  природна  зміна  поколінь, і для майбутнього  – історія розвитку  радіологічної  служби  – це дуже важливий етап.

   На сьогодні відділення променевої терапії №1 є структурним підрозділом  КНП   СОР «СОКОЦ». Відділення  розташоване  в  окремому  радіологічному  корпусі.  Розраховане відділення на 40 ліжок із них- 4 «активні» ліжка.

   У відділенні проводиться  внутрішньопорожнинна  променева терапія закритими джерелами іонізуючого випромінювання на основі радіонукліду СО-60  в  автоматичному   та ручному  режимах,  як самостійний метод   лікування , так і в комплексному  лікуванні  в поєднанні з іншими методами  лікування.

   Керівництво роботою відділення здійснює з 2004 року завідувач  відділенням – Іконописцев Олександр  Євгенович.

   Відділення  укомплектоване  підготовленими  по  променевій терапії  спеціалістами, які  мають значний досвід  роботи  при  проведенні   всіх  методів  контактної  променевої терапії.

   Працюють лікарі з променевої терапії : Моргун Т.Д.,  Прокопенко Л.Б., які мають вищу кваліфікаційну категорію.

   Старша  сестра  медична –  Фінашина О.П., старша  сестра  медична БЗІ – Шулякова Д.У. Із  12  молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою – 9  фахівців  мають  вищу  кваліфікаційну  категорію.

   У відділенні  впроваджуються   нові  методики  променевого  лікування   онкологічним  хворим,  що  дозволяє  підвищити  якість  лікування  та   значно  скоротити  перебування  на стаціонарному  лікуванні.

Моргун

Моргун Тетяна Дмитрівна

Лікар-променевий терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Прокопенко

Прокопенко Людмила Борисівна

Лікар-променевий терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Фінашина Оксана Петрівна

Старша сестра медична, перша кваліфікаційна категорія.

Шулякова

Шулякова Даміра Умарівна

Старша сестра медична блоку закритих ізотопів, вища кваліфікаційна категорія.