Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Обслуговуєстаціонарта поліклініку ОКЗ СОКОД, проводить цитологічні дослідження для лікувальних закладів м. Суми та Сумської області.

КДЛ ОКЗ СОКОД атестована на право проведення лабораторних досліджень у галузі охорони здоров’я.

Розташована в окремому одноповерховому корпусі загальною площею 182 кв.м.

Штат співробітників клініко-діагностичної лабораторії на сьогоднішній день складає: завідувач відділення, 2 посади лікарів-лаборантів, 5,5 посад біологів, старший фельдшер-лаборант, 17,5 посад фельдшерів-лаборантів, сестра-господиня, 5 молодших медичних сестер.

До 1995 року очолювала лабораторію лікар-лаборант О.В.Бугрова.

З 1995 року клініко-діагностичною лабораторією завідує лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Альбіна Федорівна Сьомак.

Завідувач КДЛ лікар-лаборант А.Ф.Сьомак вищої кваліфікаційної категорії, робота за фахом з 1978 року.

У лабораторії працюють лікарі-лаборанти та біологи:

Г.І.Орлова – лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії, робота за фахом з 1986 року.

Ю.Є.Таранова – біолог другої кваліфікаційної категорії, робота за фахом з 2004 року;

А.О.Сердюк – біолог другої кваліфікаційної категорії, робота за фахом з 2008 року;

І.О.Пешенко – біолог, робота за фахом з 2013 року;

І.С.Вініченко – біолог, робота за фахом з 2015 року.

Лаборанти:

Лаборант Т.А.Литовка, фахівець вищої кваліфікаційної категорії.

Фельдшер-лаборант І.С.Шурхаєва, фахівець першої кваліфікаційної категорії.

Лаборант О.В.Антоненко, фахівець другої кваліфікаційної категорії.

Фельдшер-лаборант О.О.Прокопенко.

Виконує обов’язки старшого фельдшера-лаборанта Микитенко С.С., фахівець другої кваліфікаційної категорії.

Лабораторія забезпечує виконання загально-клінічних, гематологічних, біохімічних, імунологічних та цитологічних видів дослідження. Проводиться 112 видів досліджень.

До складу лабораторії входять відділи:

– загально-клінічний;

– гематологічний;

– біохімічний;

– імунологічний;

– цитологічний.

Лабораторія забезпечена необхідним обладнанням, базовою та методичною нормативною документацією,

Має сучасне обладнання:

– автоматичний біохімічний та імуноферментний аналізатор ChemWell 2910 (Combi) на 200 тестів за годину за кінцевою точкою та 170 кінетичних тестів за годину;

– автоматичний гематологічний аналізатор Erma PCE 210 для визначення 18 параметрів, продуктивність 60 тестів за одину.

– 2 біохімічні аналізатори МБА 540 (сучасний програмований фотометр).

За рік клініко-діагностичною лабораторію виконується близько:

45 тис. загальноклінічних,

110 тис. гематологічних,

100 тис. біохімічних,

5 тис.імунологічних досліджень.

Цитологічний відділ має 3 основні напрямки діяльності:

  1. Проведення діагностичних цитологічних досліджень біологічних матеріалів з метою виявлення морфології патологічного процесу.
  2. Скринінгові цитологічні дослідження при профілактичних оглядах жінок з метою виявлення передпухлинної та пухлинної патології шийки матки.
  3. Консультативна та навчальна робота з цитологічних методів дослідження.
  4. Діагностичні цитологічні дослідження.

Згідно з галуззю атестації лабораторії, лабораторія виконує діагностичні цитологічні дослідження за типами обстежень:

– ексфоліативна діагностика – промивні, серозні рідини, мазки та відбитки слизових олобонок, отриманні шляхом аспірації матеріалу або взяття мазків-відбитків;

– пункційна діагностика – тонкі препарати на скельцях з біоматеріалів, отриманих шляхом тонкоголкової пункційної біопсії;

– ендоскопічна діагностика – мазки-відбитки, отримані при проведенні ендоскопічного обстеження пацієнта або мазки-відбитки з біоптату, взятого для гістологічного дослідження;

– термінова субопераційна діагностика, направлена на уточнення морфологічного діагнозу для корекції об’ємів хірургічного втручання – мазки-відбитки, отримані безпосередньо з операційного матеріалу під час операції.

За рік виконується близько 20 тис. діагностичних цитологічних досліджень.

  1. Скринінгові цитологічні дослідження

Включає дослідження мазків з шийки матки та цервікального каналу, отриманих при профілактичних оглядах жіночого населення Сумської області та м. Суми.

За рік виконується близько 280 тис. скринінгових досліджень патології шийки матки.

  1. Консультативна та навчальна робота

КДЛ ОКЗ СОКОД надає консультативну допомогу в складних випадках цитологічної діагностики лікарям інших лабораторій Сумської області та м. Суми та проводить для них курси інформації та стажування з цитологічних методів дослідження.

Колектив клініко-діагностичної лабораторії