Онкохірургічне відділення №1

Онкохірургічне відділення №1 розташоване на третьому поверсі головного корпусу, розраховане на 50 ліжок, з них 20 для лікування онкоурологічних хворих.

Організоване відділення в 1978 році з введенням в дію п’ятиповерхового хірургічного корпуса. До 2000 р. відділення очолював Усик Микола Якович – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії.

У відділенні надається допомога хворим з:

– доброякісними новоутвореннями молочних залоз;

– доброякісними новоутвореннями м’якихтканин;

– злоякісними новоутвореннями шкіри;

– злоякісними новоутвореннями молочної залози;

-злоякісними новоутвореннями м’якихтканин;

– злоякісними новоутвореннями лімфатичної тканини.

– злоякісними новоутвореннями сечовидільної системи у жінок;

– злоякісними новоутвореннями сечостатевої системи у чоловіків.

Відділення обслуговує пацієнтів з доброякісними та злоякісними новоутвореннями, що мешкають в Роменському, С-Будському, Буринському, Лебединському, Недригайлівському, Тростянецькому, Охтирському, Сумському районах, та мешканців Ковпаківського району міста Суми. Прийом та догоспітальне обстеження хворих приводиться лікарями відділення в 13 кабінеті диспансерного відділення, згідно графіка ротації лікарів.

Обстеження пацієнтів з онкоурологічною патологією проводиться, незалежно від району проживання, в 16 кабінеті диспансерного відділення. Прийом онкоурологічних хворих ведуть лікарі урологи Якубовський Л. М. та Волкогон А. Д.

В випадках підозри на онкологічне захворювання,при неможливості провести обстеження амбулаторно, обстеження хворих проводиться в стаціонарі відділення. При обстеженні хворих використовується апаратно-інструментальна та діагностична база диспансерного відділення та відділення променевої діагностики. В окремих випадках, певні види обстеження, проводяться в лікувально-профілактичних закладах та діагностичних центрах міста та області.

Обстеження та лікування онкологічних хворих здійснюється згідно локальних протоколів медичної допомоги онкологічним хворим, розроблених на підставі стандартів надання онкологічної допомоги ( наказ МОЗ України № 554 від 17. 09. 2007 р., з доповненнями та змінами :№ 645 від 30. 07. 2010 р.,№ 247 від 29. 04. 2011 р.,№ 235 від 02.04.2014 р., № 234 від 02.04.2014 р., № 396 від30. 06. 2015 р.).

Усім онкологічним хворим лікування призначається мультидисциплінарним онкологічним консиліумом ( МОК ) у складі онкохірурга, променевого терапевта, хіміотерапевта. При необхідності до складу консиліума залучаються інші спеціалісти

( онкогінеколог, анестезіолог, терапевт, ендокринолог та інші ).

В відділенні освоєні методики черезшкірноїтрепанбіопсії пухлин молочної залози, м’яких тканин, пухлинпечінки та заочеревинного простору. В діагностиці пухлин сечостатевої системи широко застосовується трансуретральна біопсія новоутворень сечового міхура, мультифокальна біопсія передміхурової залози.

При онкологічній патології шлунка стандартними операціями в відділенні є – дистальна субтотальна резекція шлунка, гастректомія, накладення гастро-ентероанастомоза. Хірургічні втручань виконуються абдомінальним доступом із виконанням D2 – лімфодисекції, при необхідності виконуються комбіновані та симультанні операції.

При пухлинах ободової кишки, прямої кишки виконуються типові операції – правобічна та лівобічна геміколонектомія, резекція поперечно-ободової кишки, резекція сигмовидної кишки, передня резекція прямої кишки, черевно-анальна резекція прямої кишки, черевно-промежинна екстирпація прямої кишки, реконструктивні операції з відновлення пасажу по ободовій та прямій кишці, симптоматичні операції. Застосування циркулярних степлерів, в хірургічному лікуванні пухлин прямої кишки, значно збільшило відсоток сфінктерзберігаючих операцій. При метастатичному та місцеворозповсюдженомуколоректальному раку застосовується методика внутрішньоартеріальної хіміотерапії .

При лікуванні злоякісних пухлин молочної залози в залежності від стадії захворювання та прогностичних факторів виконуються хірургічні втручання – радикальна мастектомія ( Пейті, Холстеда, Мадена ), підшкірна радикальна мастектомія, радикальна резекція молочної залози з визначенням чистоти меж резекції, квадрантектомія з регіонарноюлімфодисекцією та визначенням чистоти меж резекції, проста мастектомія, лампектомія.

По рішенню МОК хірургічне лікування онкологічних хворих поєднується зпроменевим та хіміотерапевтичним методом, як в доопераційному, так і в післяопераційному періодах.

За рік у відділенні лікується близько 1300 хворих, виконується понад 900 операцій різної складності. Працюють онкохірурги другої, першої та вищої категорій. При необхідності, в складних діагностичних та лікувальних випадках, хворі скеровуються на консультацію та лікування до Національного інституту раку в м. Києві.

ОБСЯГ ОБСТЕЖЕННЯ

при направленніхворих на плановелікування в онкохірургічневідділення № 1

Планова госпіталізація хворих з злоякісними новоутвореннями та підозрою на злоякісні новоутворення проводиться після обстеження на догоспітальному етапізгіднолокальних протоколів надання медичної допомоги, відповідно до локалізації пухлинного процесу. У випадках неможливості провести певні обстеження амбулаторно, післяузгодження з завідувачем відділення, можлива госпіталізація хворого у відділення для

дообстеження та подальшого лікування .

Планова госпіталізація хворих з доброякісними новоутвореннями проводиться післяобстеження на догоспітальномуетапі.

Перелік необхідного обстеження для хворих з доброякісними новоутвореннями:

– Клінічний аналіз крові;

– Аналіз крові на цукор;

– ПТІ, час згортаннякрові;

– РМП ІС;

– Обстеження на віруснігепатити;

– Клінічнийаналізсечі;

– Аналіз кала на яйця гельмінтів;

– Флюорографія ( за останнійрік );

– Оглядгінеколога( для жінок );

– Огляд уролога ( для чоловіків старше 40 років ).

Відповідальність за якість обстеження хворого при плановій госпіталізації до онкохірургічного відділення № 1 несе лікар, який видав направлення на госпіталізацію. Лікар ,щонаправляє хворого на плановелікування, проводить оцінку результатів обстеження, виявляє можливі протипоказання до хірургічного лікування.

ПЕРЕЛІК

показань та порядок скеруванняпацієнтів

до ДУ “Національний інститут раку”

До Національного інституту раку направляються хворі на злоякісні новоутворення для надання консультативної та високоспеціалізованої лікувально – діагностичної допомоги із застосуванням сучасних технологій.

Показаннями для направлення в НІР є:

– бажання пацієнта;

– тяжкі випадки диференційної діагностики та лікування злоякісних пухлин;

– наявність у пацієнта значимої супутньої патології ( в стадії субкомпенсації );

– неможливість провести діагностику та лікування згідно стандартів.

Направлення має бути оформлене письмово за підписом лікуючого лікаря та завідувача відділення.

У направленні повинна міститись наступна інформація:

– попередній діагноз згідно МКХ 10;

– дані обстеження, згідно наказу МОЗ України № 554 від 17. 09. 07;

– детальні дані про лікування, якщо останнє мало місце;

– гістологічні та цитологічні препарати( при наявності );

– диски з КТ та/або МРТ зображеннями( за наявності ), рентгенівські знімки, тощо;

– консультативні висновки та результати обстеження суміжних спеціалістів при наявності у пацієнта значимої супутньої патології.

Окрім направлення необхідно мати паспорт ( підтвердження громадянства та місця реєстрації ).

Протипоказаннями для направлення пацієнтівв НІР є:

– тяжкий загальний стан ;

– гострістани, які вимагають невідкладної допомоги;

– інфекційне захворювання: гостріабохронічні вактивній формі; паразитарні захворювання: педикульоз, сверблячка та інші;

– супутні захворювання в стані функціональної декомпенсації;

– психічні захворювання( ендогенні депресії, шизофренія );

– психічналабільність, негативізм по відношенню до обстеження та лікування;

– алкогольна або наркотична залежність.

Лікар, щонадає пацієнту направлення до Національного інституту раку, несе персональну відповідальність за адекватну оцінку клінічногойого стану, можливістьтранспортування і подальшого амбулаторного обстеження у консультативній поліклініці Національного інституту раку.

У відділенні працюють:

ЛІКАРІ

ПАНЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – завідувач відділення, онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 16 років. Закінчив медичний факультет Сумського Державного університету в 1998 р.

ДМИТРУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 26 років. Закінчив Тернопільський Державний медичний інститут в 1989 р.

ЯКУБОВСЬКИЙ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ – уролог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 35 років. Закінчив Черновицький Державний медичний інститут в 1977 р.

КОНАНИХІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар України, головний лікар СОКОД, стаж роботи за спеціальністю 37 років. Закінчив Харківський медичний інститут в 1977 р.

ШУМКОВ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, заступник головного лікаря з ОМР,стаж роботи за спеціальністю 23 роки. Закінчиввійськово – медичний факультет при Куйбишівському медичному інституті в 1989році.

ЛЕВИЦЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ – онкохірург вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю16 років. Закінчив Вінницький медичний інститут в 1985 р.

ВОЛКОГОН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ – уролог першої кваліфікаційної категорії,кандидат медичних наук, стаж роботи за спеціальністю 15 років. Закінчив медичний факультет Сумського Державного університету в 2001 р. посилання на сайт: http://www.uro.in.ua

ДОБРОНОС ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ – онкохірург другої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 8 років.Закінчив медичний факультет Сумського Державного університету в 2005 р.

КОЗУПИЦЯ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – онкохірург другої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 7 років. Закінчив медичний факультет Сумського Державного університету в 2001 р.

Медичні сестри

ТРОФИМЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА – сестра медична старша, бакалавр, саж роботи 23 роки. Закінчила Сумський медичний коледж в 1993 р.

Алещенко Віталія Євгенівна – сестра медична процедурного кабінету, стаж роботи 6 р.

Голуб Тетяна Олександрівна – сестра медична перев’язувальної,стаж роботи 28 р.

Іванющенко Наталія Валеріївна – сестра медична перев’язувальної,стаж роботи 23 р.

Зіміна Лариса Іванівна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 23 р.

Заєць Інна Петрівна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 28 р.

Захарченко Ніна Миколаївна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 18 р.

Буря Тетяна Миколаївна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 11 р.

Бакляк Тетяна Вікторівна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 15 р.

Гришко Олена Олександрівна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 10 р.

Іванова Юлія Леонідівна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 4 р.

Лондар Ірина Анатоліївна – сестра медична стаціонару, стаж роботи 4 р.